با توجه به اجباری بودن پروانه بهداشت خرما،شرکت خرمای کریستال در بدو  تاسیس مبادرت به اخذ پروانه بهداشت(سیب سلامت)از سازمان غذا و دارو نمود و پس از آماده سازی زیر ساخت های لازم و طی مراحل سخت گیرانه سازمان غذا و دارو موفق به اخذ ۱۱  نوع پروانه بهداشت برای خرمای های کبکاب،کلوته،خاصویی،ربی،رطب،شاهانی،مضافتی،هلیله ای،قصب،پیارم،سایر  در اوزان ۲۵۰،۵۰۰،۵۵۰،۶۰۰،۶۵۰،۸۰۰،۸۵۰،۹۰۰،۱۰۰۰ گرمی و در اوزان فله ۲،۳،۵،۱۰ کیلوگرمی گردید و در این زمینه جزء پیشتازان صنعت خرما در کشور محسوب گردیده است.

شماره شناسه نظارت:۱-۳۴/۱۱۱۰