صادرات خرما به گرجستان

صادرات خرما به گرجستان

صادرات خرما به گرجستان برای کشور ما سود بسیاری دارد. به دلیل کیفیت بالا و طعم بسیار عالی خرمای تولید شده در ایران ، اکثر کشورهای خارجی طرفدار خرمای ایران هستند که این مورد یکی از ویژگی های بسایر عالی برای کشور ما ایران می باشد .حـدود ۱۷ درصـد سـطح زیـر کشـت و ۱۳ درصـد تولیـد خرمـای جهــان مربــوط بــه ایــران اســت. مصــر، خاورمیانــه، غــرب آســیا و شـمال آفریقـا مناطـق عمـده تولیـد خرمـای جهـان هسـتند.

از شماره های زیر می توانید برای ارتباط با کارشناسان شرکت کریستال استفاده نمائید . 

 

 

مجمـوع تولیـد خرمـای کشـور رقمـی بالـغ بـر 2/1 میلیـون تـن اسـت امـا بـه دلیــل مصــرف بــالای خرمــا در داخــل کشــور، ســهم صــادرات خرما چنــدان بــالا نیســت. از مجمــوع تولیــد خرمــای کشــور، سـهم صادراتـی آن از 13 بـه 22 درصـد رسـیده اسـت. هـدف وزارت جهـاد کشـاورزی در افـق ۱۴۰۴ بـرای توسـعه کشـت خرمـا توسـعه سـطح زیـر کشـت بـه وسـعت ۲۲۸۶۵ هکتـار، اصـاح نخلسـتان هـای درجـه دو و جـای گیـری نخلسـتان هـای درجـه سـه اسـت.

صادرات خرما از ایران به گرجستان

آمــار مقدماتــی گمــرک جمهــوری اســامی ایــران از تجــارت خارجـی پنـج ماهـه نخسـت سـال 1396 حاکـی از آن اسـت کـه در ایـن مـدت بیـش از 81 هـزار و 581 تـن انـواع خرمـا از جملـه خرمای کبـکاب، پیـارم، مضافتـی، اسـتعمران، زاهـدی و خرمـای شـاهانی بـه شـکل تـازه و خشـک شـده بـه کشـورهای مختلـف جهـان صادر شـده اسـت علاوه بر بازار های صادرات خرمای ایران مثل بازار صادرات خرما به هند و پاکستان بازار های دیگری نیز وجود دارد که کمتر مورد توجه صادر کنندگان قرار گرفته ولی می توانند سود آوری و ارزش زیادی به واسطه ی کمتر شناخته شدنشان داشته باشند یکی از آن ها صادرات خرما به گرجستان است مهاجران ایرانی و سایر  مهاجران مسلمان در کنار مسلمانان گرجستان بازار مناسبی را برای صادرات خرما به گرجستان از جمله خرمای پیارم فراهم کرده است. 

 

مزایای صادرات خرما به گرجستان با شرکت کریستال

بسته بندی با رعایت کلیه موازین صادراتی 

 داشتن کلیه مجوزهای ملی و بین المللی و  نشان حلال 

 ارایه طرح های جدید بسته بندی

 مجهز بودن به ۴ دستگاه شیرینگ و تسمه کشی محصولات

قابلیت وکیوم محصولات

 تنها شرکت دارای گواهی BRC که مجوز خرده فروشی در انگلستان هست

 ۶ گواهی نامه بین المللی ایزو از ایتالیا

داشتن ۱۲ تا استاندارد ملی خرما 

 دارا بودن تمامی استانداردهای وزارت بهداشت 

 مجهز بودن به سردخانه های اختصاصی 

 تصمین کیفیت محصولات 

 قابلیت ارسال سفارش در مقیاس زیاد 

 دارا بودن مجوز رسمی از وزارت صنعت و معدن و تجارت

و ارسال در کمترین زمان ممکن از مزایای همکاری با مجموعه خرمای کریستال است .

شرکت خر مای کریستال علاوه بر صادرات خرما به مالزی به کشورهای زیر نیز خرما صادر می کند : 

صادرات خرما به هند

صادرات خرما به مالزی

صادرات خرما به آمریکا

صادرات خرما به پاکستان  

صادرات خرما به چین

صادرات خرما به عراق

صادرات خرما به امارات 

صادرات خرما به فرانسه

صادرات خرما به آلمان

صادرات خرما به روسیه 

صادرات خرما به استرالیا

صادرات خرما به ترکیه

صادرات خرما به ارمنستان

صادرات خرما به ایتالیا 

صادرات خرما به اسپانیا

صادرات خرما به بلاروس

صادرات خرما به مقدونیه

صادرات خرما به اتریش

صادرات خرما به افریقا

صادرات خرما به سوریه

صادرات خرما به لبنان

صادرات خرما به ترکمنستان

صادرات خرما به انگلستان

 

 

آشنایی با کشور گرجستان

گُرجِستان (به گرجی: საქართველო، ساکارْتْوِلُ) کشوری است در منطقهٔ قفقاز اوراسیا. این کشور از نظر جغرافیایی  در سرحد آسیای غربی و اروپای شرقی قرار دارد، از چهار جهت به این شکل با سایر کشور ها همسایه است : از غرب با دریای سیاه، از شمال با روسیه، از جنوب با ترکیه و ارمنستان، و از جنوب شرق با جمهوری آذربایجان هم‌مرز است. پایتخت گرجستان و همچنین بزرگترین شهر آن تفلیس است. مساحت گرجستان ۶۹٬۷۰۰ مترکیلومربع (۲۶٬۹۱۱ مایل‌مربع) و جمعیت آن در سال ۲۰۱۶ میلادی در حدود ۳٫۷۲ میلیون نفر بوده‌است. گرجستان یک جمهوری متمرکز، نیمه‌ریاستی است و حکومت آن از طریق دموکراسی نیابتی انتخاب می‌شود.

گرجستان یکی از کشورهایی است که در هر دو قارهٔ اروپا و آسیا قرار داشته و یکی از اهداف مقامات سیاسی تفلیس پایتخت گرجستان، عضویت در اتحادیه اروپا و ناتو است؛ که گرجستان در حال حاضر عضو ناظر در اتحادیه اروپا و ناتو می‌باشد.