تولید خرمای ارگانیک

تولید خرمای ارگانیک بخش نهایی

متداول ترین وسیله جهت شخم در بسیاری از مناطق کشت نخل خرما است.

گاهی نیز از وسیله ای به نام (دوسه ) برای این منظور استفاده می گردد.

اخير از تراکتور همراه با گاو آهن و دیسک های دوار در نخلستان هایی که امکان ورود ادوات کشاورزی در آن وجود دارد، برای شخم نخلستان استفاده می گردد.

در نخلستان ابتدا شخمی شکافی می زنند که نام آن (کسور) است.

به هنگام تغيير رنگ میوه نیز شخمی زده می شود که آنرا پهن کردن گویند.

سومین شخم در طول پاییز و پس از برداشت محصول است که به آن به هم زدن گویند.

شخم دوم را می توان در بسیاری از مناطق حذف نمود.

در هنگام احداث نخلستان برای تولید خرمای ارگانیک، ضمن توجه به انتخاب محل و خاک مناسب می بایست به سابقه کاربرد ترکیبات شیمیایی در زمین مربوطه نیز دقت داشت.

به طوری که با استانداردهای موجود برای تولید خرمای ارگانیک سازگاری داشته باشد.

عوامل متعددی مانند انتخاب صحيح محل احداث نخلستان، گرده برداری مناسب ، تغذیه، آبیاری و خصوصیات پاجوش مانند وزن پاجوش هنگام جداسازی، جداسازی صحیح از مادر و نگهداری در شرایط

مناسب، داشتن ریشه و برگ کافی، عدم آلودگی به آفات و بیماری ها و رعایت عوامل به باغی پس از کاشت بر درصد گیرایی و ژنده مائی پاجوش های غرس شده تأثیر مستقیم دارد.

آهکی بودن خاک در اغلب مناطق خرماخيز، باعث کاهش حلالیت، کاهش جذب عناصر غذایی خاك و محدود شدن رشد می گردد.

با توجه به این شرایط، انتظار می رود با افزایش حلاليت و تأمین بخشی از عناصر غذایی مورد نیاز، شرایط تغذیه و رشد باجوشکشت شده افزایش یابد.

با انجام تحقیقی بر روی ۴۰ اصله نخل خرمای بارور در ایستگاه تحقيقات الكويته شهر الاعين امارات متحده عربی و اعمال تیمارهای کودی مختلف شامل کودهای حیوانی همراه با کاربرد گوگرد

میانه کاری

کشت مخلوط بخشی از برنامه تناوب زراعی در بوم نظام های پایدار باغداری است که با افزایش تنوع اکولوژیکی و اقتصادی، باعث افزایش عملکرد در واحد سطح، استفاده کار آمد تر از منابع، کاهش

مشکلات آفات، افزایش ثبات نام و تغذیه مطلوب تر انسان و دام می شود.

میانه کاری در نخلستان از جمله شیوه های مرسوم است که در اصلاح و بهبود وضعیت تخلستانها فوق العاده مؤثر می باشد.

میانه کاری در سال های اولیه کاشت نهال یا پاجوش نخل خرما در زمین اصلی و قبل از باردهی علاوه بر بهبود وضعیت فیزیکی خاک نخلستان و کنترل علف های هرز با تأمین بخشی از محصولات زراعی

مورد نیاز، به بهبود وضعیت اقتصادی تخل دار کمک می کند.

در سال های باردهی نخل خرما، علاوه بر مزایای اشاره شده،| نقش کنترل زراعی برخی از عوامل خسارت زا را نیز دارد، مصرف سموم شیمیایی را به حداقل ممکن کاهش می دهد و سبب تولید محصولی

سالم و با کیفیت می گردد.

در انتخاب نوع محصول برای میانه کاری نخلستان، علاوه بر در نظر گرفتن جنبه های اقتصادی، بایستی مواردی از قبیل حاصل خیزی خاک، نسبت برابری قیمت، مقاومت به تغییر شرایط اقلیمی، کارایی

استفاده از فضا و زمان، اثرات همیاری، امکانات و تجهیزات مورد نیاز عملیات کاشت ، داشت و برداشت محصولات مختلف، میزان دسترسی آب قابل استفاده، نوع علف های هرز و آفات و بیماری های خاص را

مدنظر قرار داد.

در حال حاضر عمده ترین محصولاتی که برای میانه کاری بین تخیلات مورد استفاده قرار می گیرند، شامل انواع محصولات علوفه ای مانند یونجه، شبدر برسیم، سورگوم علوفه ای ارزن علوفه ای، محصولات

سبزی و صیفی مانند گوجه فرنگی ، بادمجان، بامیه ، انواع سبزیجات برگی مانند اسفناج، جعفری، شوید، تره، ریحان، شاهی و انواع حبوبات و غلات مانند لوبیا، ماش، باقلا، گندم و جو می باشد. برای

میانه کاری سبزیجات برگی استفاده از کود دامی پوسیده به میزان ۳۰ تا ۴۰ تن در هکتار به منظور بهبود کیفیت فیزیک خاک و تأمین بخشی از نیاز غذایی گیاهی که بین تخیلات کشت می شود، ضروری

است.

همچنین کشت گیاهان خانواده بقولات لگومینوز به عنوان کودسبز و برگردانیدن آنها در زمین موجب اصلاح خواص فیزیکی خاک، افزایش مواد آلی و افزایش حاصل خیزی خاک می گردد و نخلستان را برای

کشت انواع سبزی و صیفی آماده می سازد.

استفاده از مالچ طبیعی

دوره گیرایی نهال خرما به تنش شوری حساس است.

هر ساله تخلداران متحمل هزینه های زیادی برای واکاری نهال های خرما به دلیل شوری ناشی از سطح ایستابی کم عمقشور می شوند.

با افزایش شوری خاک و کاهش عمق ایستابی و حضور افق گچی در نیمرخ خاک، عملکرد کاهش می یابد.

نخل خرما واکنش بیشتری به شدید ترین تنش در مقایسه با ترکیب اثرات مجزا، نشان می دهد.

لینک پیشنهادی : مناطق کشت خرما

لینک پیشنهادی : مشکلات صادرات خرما

لینک پیشنهادی : آیا صادرات خرما سود دارد؟

در جنوب تونس، ماندابی، شوری و کمبود آب، خطراتی جدی برای تخلداری آبی پایدار هستند.

اقدامات مدیریتی در نخلستان می تواند اثر تنش را تعدیل کنند و یا تغییر دهد.

برای مثال مالچ دهی با کاهش تلفات تبخیر، فرصت شور شدن خاک را کاهش می دهد.

وقتی آبشور به کار برده شود، افزایش غلظت نمک۔ های محلول در سطح خاک قابل انتظار است.

مالچ دهی به طور قابل توجهی به شستشوی نمکها کمک کرده و ESP درصد سدیم تبادلی را کاهش می دهد.

بنابراین، شرایط محیطی برای رشد ارقام مقاوم نخل خرما به وجود می آید.

تأثير مالج آلی (پوشش گیاهی بریده شده اطراف تخل ها) و محلول پاشی تخل های دوساله با مواد ضد تعرق آلی، بر حفظ رطوبت خاک نشان داده که استفاده از مواد ضد تعرق، بهبودی در وضعیت

پتانسیل آب نخل ها ایجاد نمی کند، ولی استفاده از پوشش گیاهی بریده شده بهعنوان مالج اطراف تخل ها در ابتدای فصل خشک، سبب بهبود وضعیت رطوبت خاک و رشد درختان شده و به

هدایت روزنه ای بالایی منجر می گردد.

به عبارت دیگر معالج، تبخیر از سطح خاك اطراف نخل را کاهش می دهد.

تغذیه ارگانیک نخل خرما

در کشت های ارگانیک خرما، استراتژی های کوددهی بر پایه استفاده از کود سبز و کودهای آلی تخلیر کودهای حیوانی و کمپوست استوار است.

کودهای حیوانی در شیاری که در اطراف نخل حفر می گردد، قرار داده می شوند و سپس خاک بر روی آنها برگردانده می شود.

نیتروژن مورد نیاز نخل خرما می تواند از طریق کشت مخلوط تخل با يونجه و یا سایر گیاهان خانواده بقولات تأمين گردد.

سیستم های کشت ارگانیک به طور منظم نیازمند تأمین ذخيره کافی مواد کمپوست ارگانیک نظیر کودهای حیوانی همراه با کاه و کلش و سایر ضایعات ارگانیک، هستند.

حداقل هر ۴ سال یک بار باید از کمپوست و یا دیگر مواد آلی استفاده شود که این امر سبب اصلاح و بهبود ظرفیت نگهداری آب توسط خاک و همچنین افزایش کارایی مصرف آب خواهد شد.

تولید کمپوست از ضایعات برگ نخل خرما

برگ های نخل خرما حاوی برگ ومحور اصلی هستند.

تعداد برگ های نخل خرما در ارقام مختلف بین ۳۰ تا ۱۵۰ برگ متفاوت بوده که هر سال حدود ۱۰ درصد آنها خشکیده و بریده می شوند.

اغلب نخلداران این برگ ها را پس از هرس می سوزانند.

اما در تخلداری ارگانیک به جای سوزاندن، از آنها برای تولید کمپوست با کیفیت خوب استفاده می کنند. این برگ ها به عنوان زباله های زیستی تجزیه شده و به عنوان کمپوست در نخلستان مورد استفاده

دوباره قرار می گیرند.

همچنین می توانید سفارش آنلاین خرما را از سایت کریستال که نمایندگی معتبر و فروش خرما می باشد انجام دهید.

برند کریستال با توجه به سابقه در زمینه فروش خرما در کشور یکی از شناخته شده ترین و مورد اعتماد ترین برند های خرما در کشور می باشد.

علاوه بر موارد بالا می توانید قیمت خرمای فله را نیز از کارشناسان شرکت جویا شوید.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *